قصه های عاشقانه

قصه های عاشقانه

♥ آدم هاي ساده + تنهايي ♥

http://topbloger.com/upload/images/3ksq6o1u3duqpfomeol.jpg

♥ آدم هـاي سـاده را دوسـت دارم ♥

هـمـان هـا كـه بـدي هـيـچكـس را بـاور نـدارنـد

همـان ها كـه بـراي همه لبخند دارنـد

همـان هـا كـه هميـشـه هستـنـد ; براي همـه هـستند

آدم هـاي ساده را بايـد مـثل يـك تابـلـوي نـقاشـي ،‌ ساعتها تماشا كـرد

عمـرشـان كـوتـاه است . . .

آدم هاي ساده را دوست دارم

بـوي نـاب آدم مـيدهـنـد . . .

http://persian-star.net/1391/6/20/lovepic/Romantic_Persian-Star.org_34.jpg

تنهايي را دوست دارم زيرا دروغي در آن نيست . . .

تنهايي را دوست دارم زيرا خداوند هم تنهاست . . .

تنهايي را دوست دارم زيرا بي وفا نيست . . .

تنهايي را دوست دارم زيرا عشق دروغي در آن نيست . . .

تنهايي را دوست دارم زيرا تجربه کردم . . .

تنهايي را دوست دارم زيرا دلهاي شکسته هميشه تنهايند. .
.
[ یکشنبه بیست و نهم بهمن ۱۳۹۱ ] [ 17:20 ] [ اسرا ] [ ]

گل

رفتم نشستم کنارش گفتم : 


برای چی نمیری گـُلات رو بفروشی ؟  گفت : بفروشم که چی ؟


تا دیروز می فروختم که با پولش آبجی مو ببرم دکتر دیشب حالش بد شد و مُرد ، 


با گریه گفت : تو می خواستی گـُل بخری ؟ 


گفتم : بخرم که چی ؟


تا دیروز می خریدم برای عشقم امروز فهمیدم باید فراموشش کنم...!


اشکاشو که پاک کرد  یه گـل بهم داد گفت :


بگیر باید از نو شروع کرد تو بدون عشقت ، من بدون خواهرم . . .
[ یکشنبه بیست و نهم بهمن ۱۳۹۱ ] [ 17:18 ] [ اسرا ] [ ]

عــــــاشـــــقـــــانــــه تــــریـــــن وبــــلاگـــــــ جــــهــــان

به نام نامی حضرت عشق

 


که عشق را درسینه ی

 


 عاشقان نهادhttp://beauty-of-life.ir/wp-content/uploads/2012/07/romantic-52.jpg

[ یکشنبه بیست و نهم بهمن ۱۳۹۱ ] [ 17:7 ] [ اسرا ] [ ]